Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2014

feeling-super
06:25
Piątek! Strzeżcie się wszyscy niepijący, niepalący, nieatrakcyjni seksualnie, neurotyczni, zaburzeni, pogrążeni w depresjach, nieposiadający na Facebooku pięciu milionów przyjaciół.
— Dorota Masłowska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
feeling-super
06:25
A może Bóg sobie mnie upatrzył na ateistę?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
feeling-super
06:24
Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszyć ani ręką, ani nogą, ani nawet przekręcić głowę na poduszce.
— Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
feeling-super
06:24
9189 6f8f 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
feeling-super
06:22
Nigdy nie byłam jakoś szczególnie przekonana o tym, że chcę żyć, ale właśnie zyskałam pewność, że nie chcę.
— Dominika Dymińska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
feeling-super
06:20
Bóg nam robi kawał, żeby nie było za nudno, myśli sobie „wszystko macie w porzo, więc dopierdolę wam ciągłe egzystencjalne lęki, żeby nie było, że macie raj na ziemi”. 
— Mirosław Nahacz
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

July 25 2014

feeling-super
13:31
feeling-super
10:47
Reposted fromtpmm tpmm viagosiamm gosiamm
feeling-super
10:46
6623 4c7b 390
Reposted fromsz4kal sz4kal viagosiamm gosiamm
10:46
1090 4878 390

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viagosiamm gosiamm
10:46
1067 13ee 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagosiamm gosiamm
feeling-super
10:46
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted fromnathloves nathloves viagosiamm gosiamm
feeling-super
10:39

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu".

— Margaret Mead
feeling-super
10:39
Reposted fromwishlist wishlist viagosiamm gosiamm
feeling-super
10:37
feeling-super
10:37
feeling-super
10:36
Diagnoza: Patologiczny smutek.
Nastrój: Potężne wkurwienie.
— Sarah Kane

July 24 2014

feeling-super
15:54
0721 a408 390
feeling-super
15:53
6237 d0f4 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viaiamophelia iamophelia
feeling-super
15:52
5956 efca 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiamophelia iamophelia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl